W piątek Komisja Europejska poinformowała o dostępności nowych środków na infrastrukturę energetyczną w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Do podziału jest 980 mln euro.

Jak poinformowała Komisja Europejska, zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na 2020 r. będzie otwarte do 27 maja 2020 r. O finansowanie w ramach tego instrumentu mogą się ubiegać projekty tzw. wspólnego zainteresowania. Projekty takie muszą mieć znaczący wpływ na co najmniej dwa kraje UE i muszą zwiększać konkurencyjność, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne UE i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie KE zaznacza, że biorąc pod uwagę cel neutralności klimatycznej w ramach zielonego porozumienia, pomoc finansowa udzielona w ramach tego instrumentu powinna zmaksymalizować wartość dodaną w kierunku dekarbonizacji.

Łączny budżet CEF-Energy lata 2014-2020 wynosi 4,9 mld EUR, a ramach ogłoszonego w piątek zaproszenia do podziału na ten rok jest 980 mln euro. Lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, jest aktualizowana co dwa lata. Najnowsza lista została przyjęta przez Komisję w październiku 2019 r. i wejdzie w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Na liście znajdują się między innymi projekty PSE, chodzi o linie: Krajnik – Baczyna, Mikułowa Świebodzice i Baczyną – Plewiskami, Stanisławów – Ostrołęka, Dunowo – Żydowo Kierzkowo, Krajnik – Morzyczyn, Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec, Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.

Lista zawiera też połączenie w ramach priorytetowych korytarzy gazowych północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym między innymi połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja oraz korytarz gazowy północ-południe we wschodniej Polsce. Na liście jest też projekt LNG Gdańsk, inwestycje związane z budową Baltic Pipe i połączenie międzysystemowe Polska-Litwa.

Wśród przedsięwzięć, które znalazły się na liście projektów wspólnego zainteresowania są też inwestycje budowy terminalu naftowego w Gdańsku (faza II) oraz rozbudowy rurociągu pomorskiego o drugą nitkę. O dofinansowanie może się też ubiegać projekt rurociąg Adamowo-Brody, łączącego terminal przeładunkowy JSC Uktransnafta w Brodach i zbiorniki na ropę w Adamowie.

W kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała kontynuację instrumentu „Łącząc Europę”, przeznaczając 42,3 mld euro na wsparcie inwestycji w europejskie sieci infrastruktury. W przypadku CEF Energy Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości 8,7 miliarda euro, w tym nowe okno dla projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej.

Źródło: CIRE.pl

Recommended Posts