NOVATEK Green Energy, spółka córka NOVATEK PAO – producenta skroplonego gazu ziemnego, uruchomiła pierwszą w Polsce stację tankowania LNG NOVATEK w Krzywej. Zlokalizowany przy autostradzie A4 pomiędzy Legnicą a Zgorzelcem obiekt umożliwia obsługę ok. 50 pojazdów dziennie.

Sfinansowana i zamontowana przez firmę NOVATEK Green Energy stacja, dzięki systemowi dopasowującemu temperaturę i parametry techniczne paliwa do wymogów poszczególnych rodzajów pojazdów, może obsłużyć wszystkie dostępne obecnie na rynku marki pojazdów samochodów ciężarowych i dostawczych zasilanych LNG. Spółka NOVATEK Green Energy nie tylko zapewnia stałe dostawy skroplonego gazu ziemnego o wysokiej jakości, ale także zajmuje się serwisem technicznym obiektu.

„Jako spółka dostarczająca ekologiczne paliwa napędowe oraz urządzenia umożliwiające ich tankowanie wspieramy proekologiczny rozwój firm spedycyjnych współtworząc wraz z nimi zrównoważony transport drogowy oparty o czysty i ekonomiczny skroplony gaz ziemny” – powiedział Dariusz Bratoń, Prezes Zarządu Novatek Green Energy.

NOVATEK PAO – największy niezależny producent gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”. Za sprzedaż gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) w krajach europejskich odpowiada spółka zależna NOVATEK Green Energy z siedzibą w Krakowie. Polska firma prowadzi działalność od 2010 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku gazu, zapewniając klientom stałe i bezpieczne dostawy gazu o najwyższej jakości. Kluczową przewagą konkurencyjną firmy jest jej wieloletnie doświadczenie w logistyce i sprzedaży gazu, a także profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów w zakresie budowy i eksploatacji stacji LNG.

Źródło: Novatek

Recommended Posts