Według najnowszego corocznego raportu Shell LNG, na temat światowego zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny (LNG) wzrósł o 12,5% do 359 milionów ton w 2019 r. znaczący wzrost, który wzmacnia rosnącą rolę LNG w przejściu na niskoemisyjny system energetyczny.

Czwarta edycja raportu Shell LNG, podkreśla kluczowe trendy w 2019 r. Okazuje się, że globalne zapotrzebowanie na skroplony gaz ziemny (LNG) wzrosło o 12,5% do 359 milionów ton w 2019 r., Co stanowi znaczny wzrost, który wzmacnia rosnącą rolę LNG w przejściu na niskoemisyjny system energetyczny.
Europa pochłonęła większość wzrostu podaży w 2019 r., Ponieważ LNG po konkurencyjnych cenach przyspieszyło zamianę węgla na gaz w sektorze energetycznym i zastąpiło malejącą produkcję gazu krajowego oraz import gazu z rurociągów. W 2019 r. Nastąpił niewielki wzrost importu do Azji w porównaniu do dwóch poprzednich lat, w wyniku łagodnej pogody i rosnącego wytwarzania energii elektrycznej z energii jądrowej w Japonii i Korei Południowej, dwóch z trzech największych światowych importerów.
W perspektywie krótkoterminowej oczekuje się spowolnienia wzrostu podaży, ponieważ ostatni z nowych projektów LNG w budowie, zostanie ukończony do 2021 r., przywracając równowagę.
Prognozy przewidują, że do 2040 r. popyt długoterminowy podwoi się do 700 mln ton, co zwiększy zaufanie do roli gazu w kształtowaniu niskoemisyjnego systemu energetycznego.

Źródło oraz Raport dostępne na: Shell

Recommended Posts