DUON jest jednym z dostawców gazu na polskim rynku. Firma od wielu lat specjalizuje się także w dostawach skroplonego gazu ziemnego (LNG), a działający w Świnoujściu Terminal LNG spowodował, że ten segment działalności zaczął się gwałtownie rozwijać.

Gaz ziemny

Gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan to jedno z najczystszych ze znanych paliw kopalnych. Zalega w skorupie ziemskiej samodzielnie, towarzyszy złożom ropy naftowej i węgla kamiennego, a na dnie oceanów znajdują się olbrzymie ilości metanu w postaci krystalicznej (tzw. hydraty metanu), które na razie nie znajdują jeszcze zastosowania z uwagi na brak skutecznej technologii ich wydobycia.

Skroplony gaz ziemny (LNG)

Gaz ziemny może występować także w postaci ciekłej. Jest to skroplony gaz ziemny (LNG). To dokładnie takie samo paliwo jak gaz ziemny dostępny w sieci gazowej. Jego znakomite własności ekologiczne wynikają z prostej budowy chemicznej głównego składnika gazu ziemnego, którym jest metan. Co więcej, w przypadku LNG mamy do czynienia z paliwem jeszcze bardziej ekologicznym, o większej zawartości metanu. Wynika to z konieczności dodatkowego oczyszczania gazu ziemnego przed zmianą stanu skupienia na ciekły.

LNG jest zatem paliwem o bardzo wysokim stopniu czystości, ma stałą i wysoką wartość opałową, nie jest toksyczny, nie wykazuje też własności korozyjnych. Emisja szkodliwych składników spalin przy spalaniu LNG jest 3-krotnie niższa porównaniu z emisją przy spalaniu oleju napędowego. Wykazuje także znacznie niższą emisję dwutlenku węgla w porównaniu do węgla kamiennego i brunatnego, co powoduje, że jest to paliwo coraz częściej wykorzystywane w energetyce.

Zalety zastosowania LNG

Oprócz własności ekologicznych, LNG, czyli skroplony gaz ziemny ma szereg szereg zalet w porównaniu do tradycyjnego gazu ziemnego dostarczanego przez sieć gazową. Przede wszystkim nie wymaga on kosztownej infrastruktury przesyłowej. Można go przewozić bez ograniczeń z wykorzystaniem pojazdów drogowych. Wymagany jest tylko specjalistyczny tabor zapewniający odpowiednie warunki przewozu, czyli utrzymanie temperatury -163ºC, niezbędnej do zachowania gazu ziemnego w stanie ciekłym.

Dla LNG brak sieci gazowej to nie problem

Skroplony gaz ziemny (LNG) można dostarczyć w każde miejsce pozbawione dostępu do sieci gazowej. W zależności od zastosowania może on być używany jako paliwo w stanie ciekłym (np. w transporcie) lub poddawane regazyfikacji i dostarczane do odbiorców poprzez tradycyjną sieć gazową, budowaną tylko lokalnie na miejscu odbioru gazu, bez konieczności budowania kosztownej sieci przesyłowej. Wymagane jest jedynie zbudowanie stacji do odbioru i magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jego regazyfikacji. Jest to rozwiązanie szybsze w realizacji i wymagające znacznie mniej działań formalno-prawnych niż budowa wielokilometrowego gazociągu przesyłowego. Tym samym proces inwestycyjny związany z budową infrastruktury LNG jest znacznie krótszy.

LNG – elastyczny nośnik energii

Ciekły stan skupienia gazu ziemnego w postaci LNG zapewnia znaczną elastyczność wykorzystania tego paliwa. Wielkość infrastruktury do odbioru, magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz częstotliwość dostaw paliwa gazowego można w bardzo dużym zakresie różnicować, dostosowując ich parametry do wymagań konkretnego odbiorcy.

LNG – „spakowany” gaz ziemny łatwy w transporcie

Dodatkowa cechą gazu ziemnego uzyskaną po jego skropleniu jest ponad 600-krotne zmniejszenie objętości, a tym samym zwiększenie gęstości zmagazynowanej energii, co bardzo ułatwia przewożenie tego paliwa oraz jego wykorzystywanie.

Skroplony gaz ziemny (LNG) tworzy zatem zupełnie nową jakość na rynku szeroko rozumianych nośników energii. Dzięki LNG gaz ziemny staje się globalnym surowcem energetycznym. Wydobywany gaz można „spakować” (skroplić oraz załadować np. na statek) i wysłać do odbiorcy praktycznie w dowolnym miejscu na świecie.

Dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych do Europy powoli stają się normą, ostatnio mówi się bardzo obiecująco także o skroplonym gazie ziemnym pochodzącym z Australii. Jak więc widać dostawy gazu ziemnego w postaci LNG nawet w ujęciu globalnym stają się coraz bardziej powszechne. Tym bardziej dystrybucja LNG na terenie kraju nie stanowi dziś żadnego problemu. Jest to bardzo wygodny nośnik energii, który można dowieźć w każde miejsce i w każdej ilości, elastycznie dostosowując ją do zapotrzebowania odbiorcy.

LNG – nie tylko dla dużych odbiorców

LNG jest postrzegane jako paliwo dla dużych firm, w których zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże. Często paliwo to jest kojarzone przez pryzmat Terminalu LNG w Świnoujściu jako wymagające stosowania wielkogabarytowych instalacji, dużej powierzchni na stacje regazyfikacji, co przekłada się na opinię, że oferta związana z LNG nie może być opłacalna dla mniejszych firm. Nic bardziej mylnego. Za sprawą coraz większej popularyzacji LNG, m.in. związanej z uruchomieniem przeładunku skroplonego gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnoujściu na cysterny, gaz ziemny w stanie ciekłym stanowi bardzo elastyczny nośnik energii, zarówno w kontekście możliwości dostawy jak i ilości dostarczanego paliwa. Obecnie nawet małe firmy mogą sobie bez problemu pozwolić na zastosowanie LNG, np. pochodzącego z firmy…

… DUON

Wszystkie wymienione atuty skroplonego gazu ziemnego (LNG) wykorzystuje w swej działalności firma DUON, której doświadczenie w zakresie dostaw paliwa gazowego na polskim rynku, zarówno sieciowego jak i w postaci LNG, sięga 2000 r. Zdobywane przez wszystkie lata działalności doświadczenie oraz ułatwienie dostępu do skroplonego gazu ziemnego poprzez Terminal LNG w Świnoujściu doprowadziły do wypracowania bardzo elastycznej formuły zaopatrywania odbiorców w gaz ziemny, właśnie w postaci skroplonej.

smartGAZ firmy DUON

Oferta smartGAZ, bo o niej właśnie mowa, jest tak skonstruowana by odpowiadać na zapotrzebowanie jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Może ona być zastosowana zarówno w niewielkich firmach o stosunkowo niedużym zapotrzebowaniu na nośniki energii, a także w dużych zakładach przemysłowych o różnorodnym profilu produkcji, w których zapotrzebowanie na energię jest bardzo wysokie.

smartGAZ z powodzeniem odpowiada na zapotrzebowanie na paliwo dla kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także transportu drogowego, zarówno miejskiego (komunikacji, dystrybucji) jak i dalekodystansowego.

Oferta smartGAZ to zaopatrzenie odbiorcy w gaz ziemny z wykorzystaniem LNG na warunkach zgodnych z podpisaną umową. W ramach umowy na dostawy gazu DUON wykonuje niezbędną do korzystania z LNG infrastrukturę. Cały proces inwestycyjny DUON „bierze na siebie”, a czas realizacji zależy tylko od terminu uzyskania pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do jego rozpoczęcia. Firma stara się stosować rozwiązania pozwalające na maksymalne skrócenie tego czasu. Po stronie odbiorcy pozostaje tylko przygotowanie miejsca z odpowiednio przygotowanym podłożem do ustawienia infrastruktury (stacji regazyfikacji LNG).

Kontrakty w formule smartGAZ są konstruowane w ten sposób, że pełna opłacalność zastosowania gazu ziemnego w postaci LNG jest możliwa już przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu odbiorcy na gaz, czyli nawet przy zastosowaniu zbiornika na skroplony gaz ziemny o pojemności kilku metrów sześciennych.

Źródło: CNG-LNG.pl

Recommended Posts