Kanadyjski armator BC Ferries, kontynuując program rozwoju swojej floty „Clean Futures Plan” podpisał ze stoczną Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding kontrakt na budowę kolejnego, w pełni wyposażonego promu klasy „Salish”, napędzanego skroplonym gazem ziemnym (LNG). Jako pierwsi informowaliśmy o tym już w listopadzie ub. roku. We wtorek, 4 lutego br. odbyło się palenie blach, rozpoczynające budowę nowej jednostki.

W symbolicznej uroczystości udział wzięli m.in. Piotr Soyka – prezes Remontowa Holding, członkowie zarządu i rady nadzorczej Remontowa Shipbuilding SA, przedstawiciele armatora BC Ferries i klasyfikatora Lloyd’s Register oraz reprezentanci związków zawodowych, działających w stoczniach grupy kapitałowej Remontowa Holding.

Stocznia Remontowa Shipbuilding przekazała już w latach 2016-2017 temu armatorowi trzy podobne promy (Salish Raven – w kwietniu 2017, Salish Eagle – w lutym 2017 i Salish Orca – w listopadzie 2016 r.). Powrót armatora z Kanady z kolejnym zamówieniem stanowi potwierdzenie, zweryfikowanej w eksploatacji jakości projektu i wykonania dostarczonych wcześniej promów.

Publiczny przetarg na budowę czwartego promu ogłoszono w 2018 roku. Startowało w nim 16 stoczni, m.in. z Europy i Azji, w końcowej fazie rywalizacji na tzw. „krótkiej liście” pozostały trzy.

Jednostka klasy „Salish”

Kolejna jednostka klasy „Salish” będzie budowana według takiego samego projektu i ma być przekazana przez stocznię w 2022 roku. Zastąpi prom Mayne Queen i będzie obsługiwać, wspólnie z Queen of Cumberland linię Swartz Bay – Southern Gulf Islands w prowincji Kolumbia Brytyjska w zachodniej Kanadzie. Jak podał w komunikacie prasowym armator, całkowita wartość kontraktu wynosi około 92,3 mln dolarów.

To duże w swojej klasie (dł. 107 m, pojemność 138 pojazdów oraz 600 pasażerów), zawierające innowacyjne rozwiązania techniczne, przyjazne środowisku dwustronne promy pasażersko-samochodowe z silnikami dwupaliwowymi (dual fuel) – z możliwością zasilania tradycyjnym paliwem dieslowskim, ale zasadniczo przeznaczonymi do spalania gazu ziemnego (przechowywanego w postaci gazu skroplonego – LNG).

Dostarczone wcześniej przez stocznię Remontowa Shipbuilding promy klasy „Salish” były pierwszymi we flocie BC Ferries z napędem na LNG i jednymi z pierwszych z tego typu paliwem w Ameryce Północnej. Dzięki innowacyjnemu napędowi statki te emitują do 25 proc. dwutlenku węgla, ponad 85 proc. tlenków siarki, 50 proc. tlenków azotu i 99 proc. cząstek stałych mniej w porównaniu do napędu opartego na konwencjonalnym paliwie żeglugowym.

Armator w oficjalnym komunikacie podkreślił, że Remontowa Holding jest największą grupą kapitałową w branży stoczniowej w Polsce i liderem sektora przemysłowego w regionie, obejmującą ponad 20 przedsiębiorstw, zaś Remontowa Shipbuilding SA ma duże, udokumentowane doświadczenie w budowie promów i innych statków dla wielu międzynarodowych klientów. Do tej pory stocznia dostarczyła ponad 1000 statków.

Źródło: Portalmorski.pl

Recommended Posts