Shell przygotowuje się do ważnego projektu sprzyjającego dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego w Niemczech — największej gospodarce w Unii Europejskiej i ważnym kraju tranzytowym. Firma rozbuduje swoją sieć niemieckich stacji LNG do 34–45 placówek i będzie je zaopatrywać w neutralne pod względem emisji CO2 paliwo bioLNG. Inicjatywa ta umożliwia rozwijającej się branży transportu drogowego w Niemczech zmniejszanie śladu węglowego początkowo nawet o 1 mln ton CO2 rocznie do połowy lat 20. XXI wieku.

Shell planuje wykorzystywać bioLNG jako przystępne cenowo, neutralne pod względem emisji CO2 paliwo dla ciężkiego transportu drogowego, które będzie sprzyjać dekarbonizacji łańcucha dostaw LNG Shell w Niemczech. W ramach tej inicjatywy firma będzie pozyskiwać biometan z mokrego nawozu oraz odpadów rolniczych i komunalnych, a także rozwijać moce produkcyjne w zakresie skraplania gazu, dystrybucję neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa LNG w swojej sieci stacji. Shell będzie również dysponował własną flotą cystern napędzanych LNG.

Decyzja ta świadczy o tym, że poważnie traktujemy zobowiązanie do realizacji postanowień porozumienia paryskiego oraz swoje globalne ambicje zredukowania śladu węglowego produktów energetycznych sprzedawanych przez Shell o około 20% do roku 2035 i o około połowę do roku 2050. Podczas gdy inni wolą czekać na inne nowe technologie, które mogą zostać wdrożone dopiero za wiele lat, my nie chcemy marnować czasu.

LNG jest już technologią dojrzałą i dostępną. Shell zamierza współpracować z innymi firmami i organizacjami z sektora publicznego oraz państwowego na wszystkich etapach łańcucha dostaw w celu rozwoju dostaw bioLNG w miarę wzrostu popytu wśród klientów.

Inicjatywa ta towarzyszy inwestycjom Shell w inne czystsze paliwa, takie jak GTL, CNG, R33 BlueDiesel, a także w infrastrukturę wodorową i do ładowania pojazdów elektrycznych w Niemczech.

Klienci mają zróżnicowane potrzeby, a technologie rozwijają się w różnym tempie. Naszą misją jest oferowanie klientom na stacjach czystszej i konkurencyjnej alternatywy. Wierzymy także, że dążenie do czystszej przyszłości i przechodzenie na nowe źródła energii wymaga współpracy między branżą energetyczną, producentami pojazdów, klientami, politykami oraz władzami.

Shell uważa zintegrowany, kompleksowy łańcuch dostaw za czynnik zwiększający konkurencyjność z punktu widzenia klientów biznesowych, ponieważ mogą oni oferować własnym klientom atrakcyjniejsze ceny.

Zgodnie z programem nowe stacje detaliczne LNG Shell w Niemczech powstaną w najbliższych miesiącach w Recklinghausen, Hermsdorfie, Kirchheim/Teck, Weinsbergu oraz w okolicy Kolonii, a budowa kolejnych będzie zależeć od uzyskanych zezwoleń. Rozpatrywane są obecnie możliwe lokalizacje, w których powstanie zakład skraplania gazu. Firma planuje sprawnie przeprowadzić wymagane oceny i konsultacje publiczne, jak również uzyskać zezwolenia oraz wsparcie ze strony organów regulacyjnych.

Więcej informacji oraz źródło Fleet.com.pl

Recommended Posts