Spółka Polskie LNG podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy regazyfikatory SCV – urządzenia niezbędne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Urządzenia SCV są sercem gazoportu, dzięki którym Terminal ma możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji na poziomie 5 mld m3 gazu rocznie, a po rozbudowie zdolność ta zwiększy się do 7,5 mld m3.

Spółka Polskie LNG podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy regazyfikatory SCV – urządzenia niezbędne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Urządzenia SCV są sercem gazoportu, dzięki którym Terminal ma możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji na poziomie 5 mld m3  gazu rocznie, a po rozbudowie zdolność ta zwiększy się do 7,5 mld m3.

– Terminal jest istotnym elementem strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski – podkreśla Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Program Rozbudowy Terminalu LNG jest komplementarny z innym projektem – gazociągiem Baltic Pipe, łączącym pokłady gazu w Norwegii z Polską. Razem pozwolą one na import surowca po konkurencyjnych cenach z nowych niezależnych źródeł dostaw, co umożliwi uniezależnienie się od monopolistycznego dostawcy ze wschodu.

– Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu to obok Baltic Pipe, Korytarza Północ-Południe, interkontektorów i budowy pływającego terminala w porcie gdańskim jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez Grupę GAZ-SYSTEM. Dzisiejsze podpisanie umowy na dostawę regazyfikatorów oznacza, że projekt ten wchodzi w fazę wykonawczą – podsumował  Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Pierwszym etapem i zarazem najważniejszym elementem Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu jest zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych o 50 procent. Zawarta umowa potwierdza skuteczną realizację działań i zakończenie prac w projekcie SCV na koniec 2021 roku. Intensywnie prowadzimy również prace na pozostałych trzech projektach – dodaje Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu Polskiego LNG.

Regazyfikatory SCV (z ang. Submerged Combustion Vaporiser) są to urządzenia, dzięki którym zmienia się stan skupienia gazu ziemnego ze skroplonego (LNG),w lotny, który tłoczony jest do gazociągów a finalnie trafia do naszych domów i zakładów przemysłowych. Podczas procesu regazyfikacji zwiększa on swoją objętość niemalże sześćset krotnie. Obecnie w Terminalu LNG jest pięć tego typu urządzeń, cztery funkcjonujące oraz jeden redundantny. Dostarczyła je właśnie firma Selas-Linde GmbH, która jest wiodącym na  światowym rynku producentem regazyfikatorów LNG, pieców technologicznych, podgrzewaczy i urządzeń do spalarni dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Podpisana dzisiaj umowa z firmą Selas-Linde dotyczy dostarczenia dwóch dodatkowych regazyfikatorów SCV.


Zakup regazyfikatorów SCV, realizowany jest w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się z czterech projektów:
• SCV – dodatkowa instalacja regazyfikacyjna – zwiększająca nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
• Trzeci zbiornik LNG – poprawiający elastyczność pracy instalacji Terminalu LNG, dzięki zwiększeniu pojemności magazynowej o dodatkowe 180 tys. m3, co zapewni optymalną zdolność procesową składowania LNG.
• Instalacja przeładunkowa LNG na kolej – rozszerza zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe, co umożliwi dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
• Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

Źródło oraz więcej informacji na stronie PolskieLNG.

Recommended Posts