Gaz-System i firma Solar Turbines z USA podpisały umowę na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład programu Baltic Pipe.

Umowa z firmą Solar Turbines na zakup agregatów sprężarkowych to pierwsza umowa na dostawy inwestorskie w ramach programu Baltic Pipe. Dostawa obejmuje łącznie 10 agregatów sprężarkowych o mocy od 5 do 10 MW, które trafią do Tłoczni Gazu Goleniów (trzy sztuki), do tłoczni Gazu Gustrzyn (również trzy) i cztery do Tłoczny Gazu Odolanów, Dostawa będzie zrealizowana w okresie od 18 do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski wskazał, że ten kontrakt to „kamień milowy na drodze do zbudowania Baltic Pipe“. Podkreśkił, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. „Jej zakończenie w październiku 2022r. nie jest w żadnym wypadku zagrożone i będzie ten termin dotrzymany“ — powiedzieł Naimski podczas uroczystości podpisania umowy Gaz-System i Solar Turbines.

Wskazał, że podpisany kontrakt „jest istotny dla całego projektu, aby gaz mógł płynąć tą trasą“. „Żeby on mógł płynąć, to te stacje kompresorowe muszą być zbudowane, a turbiny — do nich dostarczone“ — tłumaczył. Jak zaznaczył, dostarczone przez amerykańską firmę urządzenia „ będą funkcjonowały bezpiecznie przez wiele lat“.

„Wielkość kontraktu jest też istotna — to jest ponad pół miliarda złotych. To jest dużo. to jest jeden z największych kontraktów, który został do tej pory podpisany w sektorze gazowym budującym infrastrukturę w Polsce“ — powiedział Naimski.

Ocenił, że kontrakt ten jest istotny nie tylko dla budowy Baltic Pipe, ale też dla rozwijających się stosunków polsko-amerykańskich oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznegi między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości uznaje tę inwestycję za jedną z najważniejszych, kluczowych, strategicznych dla kraju“ — podkreślił.

Ambasador USA w Polsce Georgette Moshbacher powiedziała, że Stany Zjednoczone chcą zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polsce. „ Jesteśmy zjednoczeni jednym wspólnym celem — chcemy zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo energetycznej Polsce“ — mówiła.

Dodała, że Stany Zjednoczone i Polska są zaangażowane, aby realizować strategiczne cele, które doprowadzą do „wspólnego sukcesu i bezpieczeństwa“. Podkreśliła, że to szczególnie istotne w sektorze gazu ziemnego. „Jestem przekonana, że dzisiejsze partnerstwo zarówno odpłaci się strategicznie, jak i w ciągu następnych kilku lat“ — powiedziała ambasador.

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień podkreślił, że to pierwsza umowa inwestorska w pramach projektu Baltic Pipe. „Gaz-System wchodzi w okres zakupowy i kontraktowania wykonawców i dostawców projektu“ — mówił.

Wyjaśnił, że moc tych trzech tłoczni zwiększy o 50 proc. moc tłoczni zainstalowanych obecnie w systemie przesyłowym w Polsce. „Skala tej inwestycji to jest właśnie to, dzięki czemu w Polsce będzie możliwe przesyłanie gazu gazociągiem Baltic Pipe z rozbudowanego terminala LNG w Świnoujściu, z terminala pływającego FSRU zlokalizowanego w Zatoce Gdańskiej, który również zamierzamy wybudować zaraz po Baltic Pipe, do całej polskiej gospodarki“ — tłumaczył.

Zdaniem prezesa dzięki m.in. umowie i realizacji tych inwestycji „będzie możliwe rozprowadzenie gazu z nowych kierunków i umożliwienie zastąpienia dotychczasowych szlaków dostaw i przesyłu we wszystkich kierunkach do całej polskiej gospodarki i nie tylko – przesył również w Europie Środkowej”.

Gaz-System przekazał, że równolegle z umową na dostawę agregatów spółka zapewniła sobie długoterminową, dziesięcioletnią umowę serwisową. Umożliwi to sprawne funkcjonowanie agregatów sprężarkowych, bezpieczną pracę tłoczni gazu oraz ciągłość realizacji usługi przesyłowej tego surowca.

„Zakup agregatów odbył się w ramach dostawy inwestorskiej, a proces zakupowy został zrealizowany w formule dialogu konkurencyjnego, który umożliwił Gaz-Systemowi rozpoznanie światowego rynku producentów agregatów“ — przekazała spółka.

Baltic Pipe to strategiczna inwestycja mająca na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jej realizacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

W ramach inwestycji na terenie Polski powstaną: gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociąg relacji Goleniów-Lwówek. Ponadto, zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie, a także zostanie wybudowana nowa tłocznia gazu w Gustorzynie.

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała programowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe sięga maksymalnie 266,8 mln euro.

Źródło i więcej informacji — PAP

Recommended Posts