Przed nami piąta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019, który odbędzie się w dniach 3-4 października 2019 r. w Siedlcach. Tematem przewodnim Szczytu jest „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

W ramach zaplanowanych debat odbędą się dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wielu czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu, zainteresowanych obecnym stanem oraz przyszłością polskiej gospodarki z perspektywy kluczowych dla niej sektorów. 

Agenda Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 obejmuje zakres tematyczny:

  • Energetyka
  • Ciepłownictwo i kogeneracja. Program „Czyste powietrze”
  • Budownictwo – inwestycje w infrastrukturę kraju
  • Gospodarka 4.0– przemysł i innowacyjność
  • Infrastruktura i transport
  • Samorząd lokalny
  • Bezpieczeństwo narodowe 
  • Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
  • Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne

Tradycyjnie na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”.


3-4 października 2019, Siedlce,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

REJESTRACJA – UDZIAŁ BEZPŁATNY

PROGRAM SZCZYTU

Więcej informacji

Recommended Posts