Analizując obecne trendy definiujące globalny i europejski rynek LNG, konferencja jest wyjątkowym wydarzeniem, dając przedstawicielom z Polski i reszty świata szansę spotkania się i wymiany doświadczeń.

Podczas tegorocznej edycji 'Polish LNG Conference przeanalizujemy aktualne trendy z globalnego i europejskego rynku LNG. Przyjrzymy się także bliżej roli Polski na regionalnej scenie LNG. Tradycyjnie wiele uwagi poświęcone będzie różnym innowacjom technologicznym i przełomowym pomysłom.

Spotkanie zgromadzi decydentów, ekspertów w dziedzinie technologii, specjalistów ds. logistyki, przedstawicieli portów i dostawców LNG z całej Europy. Poza tym będziemy mieli także delegatów ze Stanów Zjednoczonych, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i punktem widzenia.

Tegoroczna edycja konferencji będzie trwała 1 dzień i odbędzie się 28.11.2019 w hotelu Arche Hotel Geologiczna, na ul. Geologiczna 4.

Więcej informacji: www.polishlngconference.eu

Recommended Posts