Ostatnio do Polskiej Platformy LNG dołączyli nowi członkowie – Horus Energia oraz Best Systemy Grzewcze.

Firma Horus Energia istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomo­wanych firm działających na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Firma jest zaangażowana w projekty współfinansowane z UE, między innymi: Morski zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i CNG, z innowacyjnymi paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego. Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R innowacyjnych morskich zespołów prądotwórczych zasilanych LNG lub CNG, posiadających unikatowe właściwości energetyczne i ekologiczne.

Firma BEST – Systemy Grzewcze ze Świdnicy posiada blisko 30-letnie doświadczenie w realizacji wielu zadań z bardzo szerokiego zakresu instalacji przemysłowych obejmującego min.: wykonywanie koncepcji, analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, transgraniczne
relokacje linii technologicznych lub kompletnych zakładów; montaż kotłowni parowych, wodnych oraz na olej termalny; montaż ciepłociągów preizolowanych; wykonywanie instalacji kriogenicznych dla skroplonego metanu – LNG oraz gazów technologicznych: O2, N i CO2. BEST od 2008 roku oferuje też dostawy LNG produkowanego w naszym kraju . Polska firma BEST opracowała, opatentowała i od ponad 3 lat eksploatuje na jednej z własnych stacji regazyfikacji innowacyjny układ wymiennika,
pozwalający na odzysk energii chłodu z procesu przemiany fazowej LNG w gaz ziemny. Pozyskany chłód jest wykorzystywany przez odbiorcę gazu do własnych procesów technologicznych. 

Polska Platforma LNG serdecznie wita nowych członków i liczy na owocną współpracę na rzecz rozwoju rynku LNG w Polsce.

Recommended Posts