Przez okres 20 lat Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie odbierało ładunki skroplonego gazu ziemnego z USA z przeznaczeniem dla krajowych odbiorców lub do dalszej odsprzedaży. Na podstawie umów PGNiG będzie kupować LNG w formule Free on Board (FOB) z dwóch terminali – Venture Global Calcasieu Pass LNG, który ma rozpocząć działalność w 2022 roku, oraz Venture Global Plaquemines LNG, którego termin oddania do użytku to rok 2023.

Umowy zostały zawarte pomiędzy PGNiG SA, a spółkami Venture Global Calcasieu Pass LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG LLC. Kontrakty są konsekwencją zawartych w czerwcu 2018 roku porozumień z Venture Global LNG, która jest właścicielem obu spółek.

– Kontrakty z Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines LNG to milowy krok w kierunku budowania pozycji PGNiG na globalnym rynku skroplonego gazu ziemnego – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Dzięki formule kontraktowej Free on Board (FOB) będziemy samodzielnie i na bieżąco decydowali czy zakupiony ładunek LNG skierować do Polski, czy przeznaczyć go do odsprzedaży w ramach działalności naszego biura w Londynie – dodał prezes Woźniak.

– Warunki kontraktowe w USA są bardzo atrakcyjne. Cena gazu LNG w tym kontrakcie oparta jest na amerykańskim indeksie Henry Hub wraz z kosztami skroplenia – przyznał Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych. – To pierwsze długoterminowe kontrakty na zakup LNG z USA ogłoszone w Europie Środkowej – podkreślił.

– Jesteśmy dumni, stając się partnerami Polski i PGNiG, która jest jedną z najważniejszych spółek w Europie działających na międzynarodowym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. Cieszymy się na rozwój współpracy handlowej z PGNiG, które dołączyło do grona naszych klientów – Shell, BP, Repsol, Galp, Edison. To najwięksi światowi gracze na rynku LNG, którzy będą korzystać z mocy eksportowych naszych terminali – oświadczyli wspólnie Mike Sabel i Bob Pender, prezesi Venture Global LNG.

Nowe kontrakty zapewnią rocznie łącznie 2 mln ton LNG, co po regazyfikacji daje ok. 2,7 mld m³ gazu ziemnego, a to – w zależności od wielkości wykorzystywanych do transportu zbiornikowców LNG – odpowiada ponad 25 ładunkom rocznie. Na podstawie umów PGNiG kupi co roku, przez 20 lat, od każdej ze spółek po ok. 1 mln ton LNG w formule FOB (Free on Board). Zgodnie z tą zasadą sprzedający dostarczy LNG na zbiornikowiec w porcie załadunkowym i od tej pory nabywca może swobodnie rozporządzać ładunkiem, w tym także decydować o jego porcie docelowym.

Źródło oraz więcej informacji: PGNiG

Recommended Posts