Kriogeniczny kontener zbiornikowy (ISO-kontener) napełniono LNG w czwartek, 20 września br. Dotychczas w gazoporcie prowadzono z sukcesem załadunek autocystern. Przypadek załadunku gazem skroplonym ISO-kontenera jest pierwszy od chwili uruchomienia instalacji.

– Naszym celem jest budowa rynku LNG w Polsce i regionie. Jednym z nieodłącznych elementów kształtowania rynku jest rozwój portfela świadczonych przez Polskie LNG usług. Uruchomiliśmy właśnie dodatkową możliwość załadunku LNG w kriogeniczne zbiorniki, które możemy porównać do mobilnych magazynów gazu skroplonego. Oznacza to, że odbiorca będzie mógł wykorzystać gaz w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności posiadania w tym celu dodatkowej infrastruktury. Mamy nadzieję, że ten segment naszych usług będzie się w najbliższym czasie intensywnie rozwijał – powiedział Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu Polskiego LNG.

ISO-kontener o długości 40 stóp, model TVS-40-PB-10, został wyposażony zarówno w boczną jak i tylną armaturę przyłączeniową. Napełnienie zbiornika odbyło się przyłączem elastycznym do załadunku bocznego na zmodernizowanym stanowisku do tankowania nr C. Załadowanych zostało 16,2 tony LNG. Kriogeniczne kontenery zbiornikowe wykorzystywane są powszechnie do transportu gazów atmosferycznych oraz LNG w transporcie intermodalnym — morskim, drogowym i kolejowym. Mogą pełnić funkcję stacjonarnych zbiorników magazynowych tam, gdzie z różnych względów, nieopłacalna jest budowa np. stacjonarnej stacji satelitarnej LNG. ISO-kontenery są bezpieczną formą magazynowania gazów technicznych, a ich konstrukcja jest zgodna z dyrektywą TPED 2010/35/WE oraz wymaganiami normy EN 13530.

Zespół Polskiego LNG, operatora i właściciela terminalu LNG w Świnoujściu pracuje nad programem rozbudowy posiadanej infrastruktury, co pozwoli spółce uruchomić w przyszłości kolejne nowe usługi, w tym m.in. możliwość załadunku gazu skroplonego na ISO-kontenery umieszczone na wagonach kolejowych. Wśród pozostałych nowych funkcjonalności terminalu planowana jest obsługa jednostek pływających różnej skali, poprzez ich bunkrowanie, ładowanie LNG statków tankujących, czyli bunkierek, jak również przeładunek LNG z jednostek większych na mniejsze i z lądu na jednostki pływające. Wśród planowanych elementów rozbudowy jest także dostawienie trzeciego zbiornika do procesowego magazynowania LNG oraz zwiększenie mocy regazyfikacyjnych terminalu z 5 mld Nm3 do 7,5 mld Nm3.


Źródło oraz więcej informacji: Polskie LNG
 

Recommended Posts