18 lipca Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie, gdzie między innymi posłowie zajmą się Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Ustawa wprowadza uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie ich obsługi przez organy podatkowe. W ustawie przewidziano preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową stawkę akcyzy na te wyroby.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym powinna być głosowana przez Senat podczas 64. posiedzenia w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018.

Recommended Posts