7 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Platformy LNG, niewątpliwie był to ważny dzień dla sektora LNG w Polsce a mijający rok działalności PPLNG można określić jako udany.

Do sukcesów mijających dwunastu miesięcy można zaliczyć organizację pierwszej edycji Polish LNG Conference (22-23.11.2017, Warszawa), wydanie raportu „Rekomendacja dla rozwoju rynku LNG w Polsce” a także udział w szeregu krajowych i międzynarodowych wydarzeń poświęconych LNG. Działania PPLNG skupiały się również na wyrażaniu opinii branży LNG działającej w Polsce wobec nowych regulacji prawnych.  Do Platformy przystąpiły nowe firmy a ona sama została członkiem ważnej europejskiej organizacji – NGVA Europe.

Rocznica działalności Polskiej Platformy LNG jest okazją do spotkania się podczas seminarium pt. „Wspólne działanie sektora LNG w Unii Europejskiej” organizowanego w dniu 19 czerwca br. w siedzibie DNV GL w Gdyni. Przy okazji tego wydarzenia odbędzie się także Zgromadzenie Ogólne członków PPLNG.

Recommended Posts