Sprawozdanie Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i przestrzegania norm dotyczących zawartości siarki w paliwach żeglugowych, określonych w dyrektywie (UE) 2016/802 odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych.

Komisja Europejska opublikowała raport, w którym przedstawia stopień i zaawansowanie wdrażania i przestrzegania oraz efekty wprowadzania norm dotyczących zawartości siarki w paliwach żeglugowych, określonych w dyrektywie „siarkowej” z 2016 roku oraz wpływ tych regulacji na jakość powietrza w europejskich regionach nadbrzeżnych.  

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.
 

Źródło oraz więcej informacji: Portal Morski

Recommended Posts