Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. uruchomiła zapytanie dotyczące projektu: „Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o kriogenicznekontenery zbiornikowe”

Przedmiotem zapytania jest dostawa kompletnego systemu skraplania gazu naturalnego, który to będzie wchodziły w skład wyposażenia stacji dokującej. 
 
Więcej szczegółów znajduje się pod poniższym linkiem:
http://www.rls.rh.pl/


Projekt – Action no 2016-PL-TM-0268-S – współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Agencja zarządzająca UE – Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)
Program: „Łącząc Europę“

Recommended Posts