W dniu 04.01.2018 w Ministerstwie Finansów odbyła się Konferencja uzgodnieniowa poświęcona omówieniu uwag zgłoszonych przez podmioty  i organizacje związkowe do projektu z dnia 21 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz projektu z dnia 5 grudnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Polska Platforma LNG była reprezentowana przez Pana Jacka Nowakowskiego, wiceprezesa Zarządu, który przedstawił stanowisko Platformy.

Polska Platforma LNG uważa, że planowane w ustawie zerowa stawka podatku akcyzowego paliw CNG i LNG wykorzystywanych w transporcie przyczyni się do rozwoju tego rynku. Okres podczas którego wyżej wymieniona stawka miałaby obowiązywać powinien wynosić min. 10 lat.

W odpowiedzi na powyższe stanowisko Ministerstwo Finansów poinformowało, że w wyniku konieczności uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej proponowanych rozwiązań nie jest w stanie w projekcie ustawy wpisać terminu obowiązywania. Termin ten zostanie określony podczas prac notyfikacyjnych.

Aktualny status procesu legislacyjnego

Recommended Posts