Oczy przedstawicieli branży morskiej z całej Polski skierowane były w piątek na Gdynię. Wszystko za sprawą dorocznego Forum Gospodarki Morskiej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, które przyciągnęło kilkuset specjalistów z kraju i gości z zagranicy.

Wśród prelegentów znalazł się m.in. Ian Shepherd, przedstawiciel dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa. Jego wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony krajowych specjalistów z tej branży. Obecni byli także m.in. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz prof. dr hab. Andrzej Koźmiński z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dyskusję podczas forum podzielono na cztery panele: logistyka morska, ship management, porty morskie i przemysły morskie. W każdym z nich uczestniczyło kilku wybitnych specjalistów. Była też możliwość zadawania pytań z sali. Tradycyjnym punktem forum było też wręczenie nagród za innowacyjne działania w gospodarce morskiej w Polsce. Ich laureatami zostali w tym roku Remontowa LNG Systems, członek Polskiej Platformy LNG, Des Art, Remontowa Shipbuilding i Stocznia Crist. Nagroda indywidualna trafiła w ręce Zbigniewa Miodowskiego, prezesa firmy Zink Power ze Szczecina. 

– Wręczamy te wyróżnienia osobom i firmom, które znakomicie radzą sobie na konkurencyjnym rynku – powiedział Piotr Soyka, prezes zarządu Remontowa Holding S.A. – Symptomatyczne jest, że trzy z nagród trafiły do podmiotów, zajmujących się zagadnieniami, związanymi z ekologią.

W tym roku po raz pierwszy przyznano też nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla najlepszego absolwenta Akademii Morskiej w naszym kraju. 

– Wręczając to wyróżnienie rozpoczynamy nową, bardzo cenną inicjatywę – mówi Ireneusz Kuligowski, prezes Polskiego Związku Zarządców Statków. – Chcemy zachęcać młodych ludzi, aby odbierali staranne wykształcenie, związane z pracą na morzu. Muszą zrozumieć, że ich kariera nie kończy się na zdobyciu uprawnień oficera, czy nawet kapitana. Mogą w przyszłości zdziałać znacznie więcej.

W drugiej części Forum Gospodarki Morskiej odbyły się cztery panele tematyczne: Logistyka morska, Przemysły morskie, Porty morskie, Ship management.

W Panelu Logistyka Morska, moderatorem dyskusji był Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, członka Polskiej Platformy LNG. W Panelu Porty Morskie, uczestnikami byli m.in. Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, członek Rady Polskiej Platformy LNG oraz dr hab. Maciej Matczak z Akademii Morskiej w Gdyni. W Panelu Przemysły Morskie, jednym z panelistów był Prezes Remontowa Shipbuilding – Piotr Dowżenko, były członek Rady Polskiej Platformy LNG. W ostatnim panelu – Ship Management, uczestnikiem był dr hab. inż. kpt. ż.w., profesor nadzwyczajny Wojciech Ślączka –  Akademii Morskiej W Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, członek Rady Polskiej Platformy LNG.

Źródło oraz więcej informacji: Dziennik Bałtycki

Recommended Posts