Jedyne tego typu cykliczne szkolenie w Polsce z praktycznym pokazem technik gaśniczych LNG organizowane przez Barter SA, partnera Polskiej Platformy LNG.

Szkolenie skierowane jest do:
– podmiotów zajmujących się obrotem, dystrybucją i przewozem skroplonego gazu LNG – zarówno do kadry kierowniczej jak i specjalistów, operatorów, kierowców,
– projektantów, wykonawców instalacji LNG,
– pracowników administracji publicznej i służb ratunkowych,
a także do innych osób, zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem wiedzy dotyczącej LNG.

Tematyka szkolenia
I. część teoretyczna
– definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG,
– charakterystyka gazów kriogenicznych,
– zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG,
– rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym,
– systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu,
– procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

II. część praktyczna
– zapoznanie się z cieczami kriogenicznymi,
– zapoznanie się z sprzętem kriogenicznym,
– pokaz specjalistyczny (swobodna regazyfikacja, gaszenie rożnymi metodami rozlewiska LNG)

Program szkolenia


Miejsce
Pruszcz Gdański

Data
19/10/2017

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Andrzej Leonczuk
Dział LNG / LNG Dept.
mail: leonczuk@bartergaz.pl


Wydarzenie jest współorganizowane przez projekt GoLNG, współfinansowany przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Warszaty bezpieczeństwa LNG
Warszaty bezpieczeństwa LNG
Warszaty bezpieczeństwa LNG
Warszaty bezpieczeństwa LNG

Recommended Posts