Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) - konferencja szkoleniowa

Wkrótce rozpocznie funkcjonowanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), jako instrument wparcia dla samorządów, spółek komunalnych, przewoźników oraz inwestorów w zakresie zastosowania rozwiązań, infrastruktury i pojazdów elektrycznych oraz napędzanych CNG, LNG i wodorem.

Seminarium LNG w Polsce - najnowsze osiągnięcia i wyzwania

Coroczne seminarium organizowane przez Polską Platformę LNG aby zgromadzić wszystkich członków oraz przedstawicieli firm LNG z zewnątrz. Jest to okazja aby przedstawić ostatnie wydarzenia związane z LNG w Polsce oraz podjąć dyskusję o wyzwaniach i perspektywach.

Polish LNG Conference 2019

Analizując obecne trendy definiujące globalny i europejski rynek LNG, konferencja jest wyjątkowym wydarzeniem, dając przedstawicielom z Polski i reszty świata szansę spotkania się i wymiany doświadczeń.