Nad Wisłą może powstać centrum handlu gazem

Jacek Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Polskiej Platformy LNG, uczestniczył w debacie „Rzeczpospolitej" pt. „Korzyści gazu ziemnego dla Polski: potrzeba budowy hubu gazowego".

Zerowa akcyza na CNG i LNG. Rząd przyjął nowelizację!

22 maja 2018 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, przedłożony przez ministra finansów.

Odważne i interesujące plany inwestycyjne Polskiej Żeglugi Morskiej

Cztery super-nowoczesne, przyjazne środowisku promy z napędem LNG - elektrycznym, 15 innowacyjnych masowców, także z napędem na LNG i być może także zbiornikowiec bunkrowy LNG - to ujawnione właśnie plany inwestycyjne PŻM.

Raport Komisji Europejskiej: efekty wprowadzenia dyrektywy siarkowej

Sprawozdanie Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i przestrzegania norm dotyczących zawartości siarki w paliwach żeglugowych, określonych w dyrektywie (UE) 2016/802 odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych.

Prezesi Qatar Petroleum i Qatar Gaz z wizytą w Ministerstwie Energii

Minister Krzysztof Tchórzewski spotkał się 23 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Energii z delegacją z Kataru, której przewodniczył Saad Sherida al-Kaabi, prezes i dyrektor zarządzający spółki Qatar Petroleum. W spotkaniu uczestniczyli także wiceminister energii Michał Kurtyka, prezes Qatargas Khalid bin Khalifa Al-Thani oraz J.E. Pan Ahmed Al-Midhadi ambasador Kataru w Polsce wraz z delegacją towarzyszącą. W trakcie spotkania strony potwierdziły doskonały charakter relacji biznesowych z Qatargas i dyplomatycznych pomiędzy Polską a Katarem.

LOTOS i PGNiG będą rozwijać rynek LNG nad Bałtykiem

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS i PGNiG, będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Umowa o współpracy została popisana 19 kwietnia br. podczas konferencji, poświęconej przyszłości LNG jako paliwa żeglugowego na Bałtyku. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

Polska Platforma LNG obecna na obecna na LNG: Best Fuel Of The Future

W ramach projektu Go LNG, w dniach 10-12 kwietnia, na pokładzie należącego do Fjord Line promu MS Stavangerfjord odbyła się konferencja połączona z wizytą studyjną. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 przedstawicieli europejskich i światowych instytucji oraz przedsiębiorstw. Konferencja była podzielona na cztery sesje tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak aktualne rozwiązania regulacyjne, koszty dystrybucji, przykłady rozwiązań biznesowych stosowanych w sektorze LNG oraz globalne szanse dla LNG. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były indywidualne spotkania biznesowe (w formule B2B) dające szanse na nawiązanie nowych kontaktów.

NOVATEK PAO opatentował własną technologię skraplania gazu ziemnego Arktyczna Kaskada

NOVATEK PAO otrzymał rosyjski patent nr 2645185 C1 dotyczący technologii skraplania gazu ziemnego o nazwie Arktyczna Kaskada.

Rada ministrów przyjęła ustawę o funduszu niskoemisyjnego transportu

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 20 marca 2018 r.

Nowy członek Polskiej Platformy LNG

Do Polskiej Platformy LNG dołączył nowy członek – Novatek Polska, firma specjalizująca się w dostarczaniu najlepszej jakości gazu do klientów w Polsce.