Nowy członek Polskiej Platformy LNG

Nowym członkiem Polskiej Platformy LNG został Fiorentini Polska Sp. z o.o.

Nowy członek Polskiej Platformy LNG

Nowym członkiem Polskiej Platformy LNG zostały Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A .

Chemet S.A. działa od blisko 70 lat i specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu aparatury oraz zbiorników ciśnieniowych, są to min. zbiorniki LPG, cysterny kolejowe, zbiorniki przenośne na gazy skroplone, zbiorniki kriogeniczne oraz aparatura procesowa.

Chemet S.A. produkuje stacje regazyfikacji gazów skroplonych, w tym stacje regazyfikacji LNG, których wielkość i wydajność…

Polskie LNG przygotowuje proces przetargowy dotyczący rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Spółka Polskie LNG opublikowała okresowe ogłoszenie informacyjne, które jest oficjalną formą poinformowania rynku o planowanym w najbliższym czasie postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Przewidziano formułę „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach której zostanie wyłoniony wykonawca trzeciego zbiornika, dodatkowych układów procesowych zwiększających moc regazyfikacyjną oraz bocznicy kolejowej.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - konsultacje

Ministerstwo Energii przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

W Warszawie zakończyła się konferencja “Polish LNG Conference 2018”

W dniach 14-15 listopada 2018 r. w hotelu Novotel w Warszawie ponad 120 osób uczestniczyło w konferencji „Polish LNG Conference”. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi trendami oraz omówić aktualny stan rynku LNG w Europie i Polsce. Była to druga edycja konferencji, której celem było zebranie zainteresowanych stron związanych z sektorem LNG w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

PGNiG: 24-letni kontrakt z Cheniere podpisany – dostawy amerykańskiego LNG do Polski ruszą w 2019 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Cheniere Marketing International LLP podpisały 8 listopada długoterminową umowę na zakup skroplonego gazu ziemnego z USA począwszy od 2019 roku.

PGNiG i Venture Global LNG ogłosiły podpisanie kontraktów na zakup 2 milionów ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Przez okres 20 lat Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie odbierało ładunki skroplonego gazu ziemnego z USA z przeznaczeniem dla krajowych odbiorców lub do dalszej odsprzedaży. Na podstawie umów PGNiG będzie kupować LNG w formule Free on Board (FOB) z dwóch terminali – Venture Global Calcasieu Pass LNG, który ma rozpocząć działalność w 2022 roku, oraz Venture Global Plaquemines LNG, którego termin oddania do użytku to rok 2023.

W terminalu LNG w Świnoujściu załadowano gazem skroplonym pierwszy w historii ISO-kontener

Kriogeniczny kontener zbiornikowy (ISO-kontener) napełniono LNG w czwartek, 20 września br. Dotychczas w gazoporcie prowadzono z sukcesem załadunek autocystern. Przypadek załadunku gazem skroplonym ISO-kontenera jest pierwszy od chwili uruchomienia instalacji.

Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru

Zgodnie z Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad publikuje „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” (Plan) wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

Rola LNG w walce ze smogiem będzie stale rosła

Gaz ziemny może odegrać istotną rolę w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza. W Europie i Chinach już teraz wykorzystuje się coraz więcej tego surowca przy produkcji energii czy w transporcie.