Polska Platforma LNG obecna na obecna na LNG: Best Fuel Of The Future

W ramach projektu Go LNG, w dniach 10-12 kwietnia, na pokładzie należącego do Fjord Line promu MS Stavangerfjord odbyła się konferencja połączona z wizytą studyjną. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 przedstawicieli europejskich i światowych instytucji oraz przedsiębiorstw. Konferencja była podzielona na cztery sesje tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak aktualne rozwiązania regulacyjne, koszty dystrybucji, przykłady rozwiązań biznesowych stosowanych w sektorze LNG oraz globalne szanse dla LNG. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były indywidualne spotkania biznesowe (w formule B2B) dające szanse na nawiązanie nowych kontaktów.

NOVATEK PAO opatentował własną technologię skraplania gazu ziemnego Arktyczna Kaskada

NOVATEK PAO otrzymał rosyjski patent nr 2645185 C1 dotyczący technologii skraplania gazu ziemnego o nazwie Arktyczna Kaskada.

Rada ministrów przyjęła ustawę o funduszu niskoemisyjnego transportu

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 20 marca 2018 r.

Nowy członek Polskiej Platformy LNG

Do Polskiej Platformy LNG dołączył nowy członek – Novatek Polska, firma specjalizująca się w dostarczaniu najlepszej jakości gazu do klientów w Polsce.

Badanie: Polacy chcą różnych źródeł dostaw gazu, by płacić mniej i czuć się bezpiecznie

Polska w opinii zdecydowanej większości Polaków powinna jak najszybciej zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Ich zdaniem zerwanie zależności od jednego dostawcy znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo i umożliwi obniżenie cen surowca. To najważniejsze wnioski z badania GfK Polonia „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 – rynek gazu”.

Raport "Mapa drogowa Polskiej Elektroenergetyki 2030+"

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Sektora Energii, Instytut Jagieloński oraz Solivan Pontes opublikowali raport " "Mapa drogowa Polskiej Elektroenergetyki 2030+". Przedstawiony miks energetyczny doprowadzi Polskę do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych, aby osiągnąć cele unijne w zakresie udziału OZE i emisji CO2 na kWh na lata 2030 i 2040.

PGNiG: rynek „LNG małej skali” wzrośnie dzięki mniejszym odbiorcom

Mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG może zrewolucjonizować rynek tzw. LNG małej skali w Polsce. Mniejsi odbiorcy gazu będą mieli możliwość skorzystania tylko z części ładunku gazu przewożonego przez standardowej wielkości cysterny.

PGNiG na śródziemnomorskim szelfie? Morawiecki zainteresowany gazem z Libanu

12 i 13 lutego premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w Libanie. Jednym z tematów jego rozmów z premierem tego kraju, Saadem Haririm, były kwestie energetyczne. Polska wyraziła zainteresowanie rozwojem projektów gazowych na libańskim szelfie i importem LNG z tego kraju za około trzy lata, gdy stanie się to możliwe.

Minister Tchórzewski: Polska chce być jednym z liderów europejskiego rynku elektromobilności

Prezydent RP Andrzej Duda 5 lutego 2018 r. podpisał opracowaną przez Ministerstwo Energii ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Przyjęcie przepisów ustawy stwarza warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, a tym samym otwiera nowe perspektywy rozwoju dla polskiego biznesu i sektora naukowego. Elektromobilność może stać się napędem nowoczesnej gospodarki, przyczynić się do wzrostu innowacyjności w sektorze energetycznym oraz stanowić skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

LOTOS i Remontowa LNG Systems chcą współpracować przy dystrybucji LNG

Grupa LOTOS i Remontowa LNG Systems podpisały 22 stycznia br. list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG.