PGNiG głównym dostawcą LNG dla DUON Dystrybucja

Spółki zawarły siedmioletni kontrakt, którego łączny wolumen wynosi ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To największa umowa na sprzedaż LNG podpisana do tej pory przez PGNiG SA.

Polish LNG Conference 2019 - podsumowanie wydarzenia

Ponad 80 uczestników zgromadziło się podczas tegorocznej edycji Polish LNG Conference, która odbyła się w Arche Hotel Geologiczna 28 listopada w Warszawie. Była to trzecia edycja wydarzenia, mająca na celu zgromadzenie interesariuszy ze wszystkich stron sektora LNG z prostym celem, wymianą wiedzy i doświadczeń, które można by wykorzystać do dalszej propagacji sektora LNG. Tegoroczne wydarzenie koncentrowało się na analizie roli Polski na regionalnej scenie LNG, bieżących postępach w sektorze i przyszłych planowanych inwestycjach. Jednak, podobnie jak podczas poprzednich edycji konferencji, wydarzenie pozostało wierne tradycji przytoczenia międzynarodowych studiów przypadków przedstawianych przez zagranicznych delegatów.