Podpisano umowę o dofinansowanie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

Spółka Polskie LNG, należąca do grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM, podpisała 24 kwietnia 2019 r. umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Maksymalna wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 553 mln zł (128 mln euro).

Rozwój LNG w Polsce

Podsumowanie rozwoju LNG w Polsce przez członków Polskiej Platformy LNG. Materiał przygotowany przez projekt GoLNG

Niezależne badanie potwierdza, że LNG przyczynia się do 21% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w żegludze.

Przełomowe badanie wskazuje dokładne wartości emisji gazów cieplarnianych i potwierdza, że znaczenie LNG jest kluczowe dla osiągnięcia limitów IMO wyznaczonych na 2050 rok w zakresie emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez żeglugę.